För att få informationen enklare

För att du lättare ska få information så ombeds du att skicka din mailadress och mobilnummer till styrelsen. Du som redan vet att styrelsen fått denna information behöver inte göra det en gång till.

Skicka ett mail till info.brfspinnrocken@gmail.com