Anna Agrell (lgh spi13)

John Liljenberg (lghspi14)

Mathias Stjernborg (lgh spi15)

Lucretta Roman (lgh spi16)

Mattias Enquist (lgh spi17)

Paula Cerda Rojas och Torbjörn Karlsson (lgh spi18)